Venue

TNHB Main Road, Behind Prathyangira Devi Temple, Sholinganallur, OMR, Chennai